Cherry x 先施瘋狂大減價  低至3折

推廣期:2020年5月1 至 6月7日

 優惠受條款細則約束 

 

尚有更多瘋狂優惠,請即親臨參觀選購!

旺角先施        旺角瓊華中心UG-3/F及地庫 (旺角站E2出口,山東街恆生銀行對面)

深水埗先施    深水埗西九龍中心L1-3 (深水埗站C1出口)

荃灣先施        荃灣荃新天地2期地下G18 (荃灣站B1出口 / 荃灣西站D出口)

油塘先施        油塘大本型一樓 (油塘站A1出口)

中環先施        中環德輔道中189號李寶椿大廈 (上環站E3出口)